Gặp gỡ ICT đầu xuân 2021: Chuyển đổi số Quốc gia khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Phát biểu chào mừng sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm