Diễn văn của ban chấp hành khóa VI tại lễ kỷ niệm 30 năm hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

DIỄN VĂN CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM HỘI VÔ TUYẾN – ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Tổ chức

Đọc thêm