Ban Chấp hành nhiệm kỳ III Đại hội III (14/1/1999)

Đại hội III (14/1/1999) – Ban Chấp hành nhiệm kỳ III

1. PGS TS Trịnh Đông A – Tổng Công ty Điện tử Tin học

2. GS TSKH Phan Anh – Đại học Bách khoa Hà nội

3. KS Huỳnh Ngọc Ấn – Đài Tiếng nói Việt Nam

4. KS Nguyễn Ngọc Cẩn – Tập đoàn AGA

5. PGS Nguyễn Khang Cường – Đại học Quốc gia Hà nội

6. KS Bùi Duy Cường – Công ty Điện tử Hải Phòng

7. TS Phạm Khắc Di – Đại học dân lập Phương Đông

8. KS Nguyễn Diệp,Thiếu tướng nghỉ hưu

9. KS Phạm Minh Dương – ĐàI Truyền hình Việt Nam

10. PGS TS Phạm Ngọc Điệp – Công ty ETIC

11. KS Phan Trường Định – ĐàI Truyền hình Việt Nam

12. GS Đàm Trung Đồn – Đại học Quốc gia Hà nội

13. KS Nguyễn Minh Đức – Báo Điện tử của Hội

14. PGS TS Phạm Ngọc Giai,Tổng cục Hậu Cần bộ Công an

15. TS Nguyễn Thế Hiển – Tổng cục Kỹ thuật bộ Công an

16. PGS TS Bùi Huy Hoàng – Viện Khoa học quân sự – bộ Quốc phòng

17. KS Nguyễn Hà Hoạt – Tổng Công ty Điện tử Tin học

18. KS Hoàng Đăng Hội – Bộ Kế hoạch Đầu tư

19. PGS TS Phan Hữu Huân – trường đại học Phương Đông

20. PGS TS Võ Kim – trường Đại học Kỹ thuật Quân đội

21. KS Lý Kiệt – VNPT

22. TS Trần Đức Lai – Bộ Bưu chính – Viễn thông

23. KS Phạm Giang Linh – Ban Thư ký Hội

24. KS Thái Thanh Long – Chi hội Viettronics Đống đa

25. TS Lưưu Văn Lượng – Cục tần số TCBĐ

26. GS TS Nguyễn Đức Luyện – Đại học Kỹ Thuật Quân đội

27. TS Nguyễn Trọng Mai – Ban đối ngoại Hội

28. TS Ninh Văn Miễn – Công ty HANEL

29. TS Phạm Đắc Nghiêm – Công ty KASATI

30. GS Nguyễn Văn Ngọ – Đại học Quốc gia Hànội

31. GS TSKH Nguyễn Đình Ngọc – Đại học Thăng Long

32. TS Quách Tuấn Ngọc – Bộ Giáo dục Đào tạo

33. TS Phan Văn Nho,Đài Tiếng nói Việt Nam

34. Ks Nguyễn Khoa Diệu Oanh – Chương trình KC-01

35. TS Vũ Duy Phú – Bộ Công Nghiệp

36. TS Nguyễn Văn Phượng,Công ty Thông tin hàng hải

37. KS Vũ Huy Quang – Thông Tấn xã Việt Nam

38. GS TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh – Viện ĐT- TH- TĐH – Bộ Công nghiệp

39. TS Hoàng Sước – Chi hôi Chuyên gia Điện tử lâu năm

40. KS Hoàng Đình Sửu – VNPT

41. GS TSKH Đỗ Trung Tá – Bộ Bưu chính – Viễn thông

42. TS Thái Minh Tần – Công ty Viettronics Đống đa

43. TS Lê Mỹ Tú – Viện Mật mã Ban Cơ yếu Trung ương

44. TS Nguyễn Anh Tuấn – Trung tâm máy tính Bộ KH-CN-MT

45. PGS TS Nguyễn Cảnh Tuấn – Học viện Bưu chính – Viễn thông

46. TS Đặng Văn Thân – Tổng cục Bưu Điện

47. KS Hoàng Lai Thập – Công ty ELICO

48. TS Ngô Thái Trị,Đài Truyền hình Việt Nam

49. TS Nguyễn Quốc Trung – trường Đại học Bách khoa Hànội

50. KS Đoàn Việt Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam

51. TS Mai Liêm Trực – Bộ Bưu chính – Viễn thông

52. GSTS Trần Thúc Vân – Viện khoa học Kỹ thuật Bộ Quốc phòng

53. PGS TS Nguyễn Hồng Vũ – Cục tác chiến Điện tử Bộ Quốc phòng

54. PGS Nguyễn Hữu Xí – Đại học Quốc gia Hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.