Ban lãnh đạo REV nhiệm kỳ 2014-2019

I. Chủ tịch, các PCT, TTK, CN UBKT và CVP

 1. Chủ tịch : PGS TS Nguyễn Ngọc Bình
 2. PCT/TTK : PGS TS Nguyễn Hồng Vũ
 3. PCT : KS Nguyễn Minh Đức
 4. PCT : PGS TS Trương Vũ Bằng Giang
 5. PCT : KS Đoàn Quang Hoan
 6. PCT: KS Nguyễn Xuân Huy
 7. PCT: PGS TS Nguyễn Văn Khang
 8. PCT : PGS TS Trần Xuân Nam
 9. PCT : KS Vũ Huy Quang
 10. PCT : PGS TS Vũ Đình Thành
 11. PCT : Phạm Như Thiết
 12. Chủ nhiệm UBKT: PGS TS Bạch Nhật Hồng
 13. Chánh VP: KS Hoàng Hồng Đức

II. Ban Thường vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đảm trách công tác

1

GS. TSKH Phan Anh TBT TCĐT Tổng biên tập Tạp chí Điện tử (TBT TCĐT); Tư vấn

2

PGS. TS Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Tổ chức, Chiến lược; Chủ TK

3

KS. Nguyễn Minh Đức, PCT Tạp chí và XB; Phó TBT; AP ĐTTD

4

KS. Hoàng Hồng Đức CVP VP

5

PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang PCT Hội nghị Hội thảo (Trưởng ban)

6

KS. Đoàn Quang Hoan PCT KHCN & Tư vấn

7

PGS.TS. Bạch Nhật Hồng CN UBKT Kiểm tra, thanh tra

8

TS. Nguyễn Xuân Huy (VOV) PCT Truyền thông, thông tin (Trưởng ban); Nội dung website và Brochures

9

KS. Nguyễn Xuân Lộc Phó CVP VP (Quản lý hội viên, hội phí)

10

PGS. TS Trần Xuân Nam, PCT Đối ngoại quốc tế; CLB Khoa/Viện

11

GS. Nguyễn Văn Ngọ CT Danh dự Tư vấn cho BTV

12

PGS. TS Nguyễn Văn Khang PCT Đào tạo

13

KS. Vũ Huy Quang PCT Tài chính (nguồn thu)

14

PGS. TS Vũ Đình Thành PCT Hoạt động phía Nam

15

KS. Phạm Như Thiết PCT CLB Doanh nghiệp; Hỗ trợ VP, TCĐT

16

TS. Trần Dũng Trình UV Phát triển hội viên

17

TS. Nguyễn Thế Truyện UV CLB Thiết kế điện tử

18

PGS. TS Trần Quang Vinh UV KHCN&TV (Trưởng ban)

19

PGS. TSKH Nguyễn Hồng Vũ PCT; TTK Đối ngoại trong nước; Nội chính; Văn phòng; Hội viên hội phí; CLB TKĐT; Trưởng ban kỷ niệm 30 năm; Ủy quyền Chủ tài khoản

20

PGS. TS Ngô Thái Trị UV Ấn phẩm ĐTNN (TCĐT)

21

PGS. TS Nguyễn Linh Trung UV Ấn phẩm JEC (TCĐT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.