Ban lãnh đạo REV nhiệm kỳ 2018-2023

I. Chủ tịch, các PCT, TTK, CN UBKT và CVP

 1. Trần Đức Lai – Chủ Tịch
 2. Đoàn Quang Hoan – Phó Chủ Tịch / Tổng Thư ký
 3. Tân Hạnh – Phó Chủ Tịch
 4. Huỳnh Quang Liêm – Phó Chủ Tịch
 5. Nguyễn Hữu Thanh – Phó Chủ Tịch
 6. Nguyễn Hồng Vũ – Phó Chủ Tịch
 7. Hoàng Hồng Đức – Ủy viên
 8. Nguyễn Cảnh Minh – Ủy viên
 9. Nguyễn Xuân Huy – Ủy viên
 10. Trần Minh Tuấn – Ủy viên
 11. Nguyễn Thế Truyện – Ủy viên
 12. Chử Đức Trình – Ủy viên
 13. Vũ Huy Quang – Ủy viên

II. Danh sách Ban chấp hành REV 7

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Học viện Bưu Chính -Viễn thông HCM

2

Lâm Quốc Cường

Viễn thông quốc tế

3

Đinh Triều Dương

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

4

Hoàng Hồng Đức

Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam

5

Nguyễn Minh Đức

Hội Điện tử-Tin học HCM

6

Nguyễn Văn Đức

Đại học Bách khoa Hà Nội

7

Nguyễn Trọng Đường

Vincert Bộ TT&TT

8

Huỳnh Quốc Giang

TC group HCM

9

Trương Vũ Bằng Giang

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

10

Nguyễn Phước Hải

TGĐ CMS

11

Tân Hạnh

Học viện Bưu chính-Viễn thông

12

Tạ Chí Hiếu

Học viện kỷ thuật quân sự

13

Đoàn Quang Hoan

Cục Tần số, Bộ Thông tin Truyền thông

14

Đặng Văn Hưng

Hội Vô tuyến Điện tử – Tin học Hải Phòng

15

Nguyễn Tấn Hưng

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

16

Nguyễn Xuân Huy

VOV

17

Trần Đức Lai

Nguyên thứ trưởng Bộ TT & TT

18

Huỳnh Quang Liêm

VNPT

19

Nguyễn Xuân Lộc

Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam

20

Cao Anh Minh

Đài HTV 

21

Nguyễn Cảnh Minh

Đại học Giao thông-Vận tải

22

Trần Xuân Nam

Học viện kỷ thuật quân sự

23

Vũ Huy Quang

Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam

24

Nguyễn Hồng Sơn

GĐ OSB

25

Trần Đức Tân

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

26

Phạm Ngọc Thắng

Đại học sư phạm Hưng Yên

27

Nguyễn Hữu Thanh

Đại học Bach khoa Hà Nội

28

Phạm Như Thiết

Trung tâm Đào tạo Tư vấn PT-TH

29

Chử Đức Trình

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

30

Nguyễn Linh Trung

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

31

Nguyễn Thế Truyện

 VIELINA

32

Trần Xuân Tú

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

33

Nguyễn Đình Tuấn

Mobifone

34

Trần Minh Tuấn

Viện chiến lược Bộ TT & TT

35

Đặng Vũ Tuấn

Sở thông tin-truyền thông Hà Nội

36

Đỗ Hồng Tuấn

Đại học Bách khoa HCM

38

Đinh Đắc Vĩnh

VTV

39

Nguyễn Hồng Vũ

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

II. Danh sách Ban kiểm tra

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Phạm như Thiết

Công ty tư vấn PT-TH

2

Nguyễn Xuân Lộc

 Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

3

Đỗ Hồng Tuấn

Đại học Bách khoa HCM

4

Dương Hồng Hải

VOV

5

Phạm Minh Triển

Đại học công nghệ ĐHQGHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.