Các tổ chức thành viên và Chi hội

*Các tổ chức pháp nhân :  2 đơn vị

  1. Tạp chí “Điện tử”

  2. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử

 

*Các chi hội: 22 Chi hội

 1. Chi hội VT-ĐT Sơn Tây
 2. Chi hộiVT-ĐT Thái Bình
 3.  Chi Hội chuyên gia ĐT lâu năm
 4.  Chi hội VT-ĐT ĐHCN-ĐHQGHN
 5.  Chi hội Vô tuyến – Điện tử Ninh Bình
 6. Chi hội Vô tuyến – Điện tử Nam Định
 7. Chi hội VT-ĐT- Tin học Hải Phòng
 8. Chi hội Viettronics Đống Đa
 9. Chi hội PT-TH
 10. Chi hội Vô tuyến – Điện tử Thanh Hóa
 11. Chi hội An ninh-Mật mã
 12. Chi hội Trường CĐ PT-TH Phủ Lý
 13. Chi hội Viện ĐT-TH – TĐH
 14.  Chi hội ĐH SPKT Hưng Yên
 15. Chi hội VT-ĐT Tây Ninh
 16.  Chi hội Tp Đà Nẵng
 17. Chi hội Trung tâm Đo lường VTV
 18.  Chi hội Tp Huế
 19. Chi hội Nha Trang
 20. Chi hội VT-ĐT Quảng Nam
 21. Chi hội ĐH GTVT Hà Nội
 22. Chi hội Đài TNVN (VOV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.