Cơ cấu tổ chức REV

Tổ chức của Hội VT-ĐT VN được hình thành theo Điều lệ của Hội, gồm:

– Ban Chấp hành Hội, gồm 77 thành viên

– Ban Thường vụ Hội, gồm 21 thành viên

– Ủy ban kiểm tra hội, gồm 3 thành viên

– Các ban chuyên môn:

1. Ban Tổ chức và Phát triển Hội viên
2. Ban Hội nghị, Hội thảo
3. Ban Khoa học và Tư vấn
4. Ban Tài chính
5. Ban Đối ngoại Quốc tế
6. Tạp chí “Điện tử”
7. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Công nghệ Điện tử
8. Văn phòng
9. CLB Doanh nghiệp
10. CLB các khoa, viện ĐT-VT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.