Đại hội III (14/1/1999) – Ban Chấp hành nhiệm kỳ III

Đại hội III (14/1/1999) – Ban Chấp hành nhiệm kỳ III

1. PGS TS Trịnh Đông A, Tổng Công ty Điện tử Tin học
2. GS TSKH Phan Anh, Đại học Bách khoa Hà nội
3. KS Huỳnh Ngọc Ấn, Đài Tiếng nói Việt Nam
4. KS Nguyễn Ngọc Cẩn, Tập đoàn AGA
5. PGS Nguyễn Khang Cường, Đại học Quốc gia Hà nội
6. KS Bùi Duy Cường, Công ty Điện tử Hải Phòng
7. TS Phạm Khắc Di, Đại học dân lập Phương Đông
8. KS Nguyễn Diệp,Thiếu tướng nghỉ hưu
9. KS Phạm Minh Dương, ĐàI Truyền hình Việt Nam
10. PGS TS Phạm Ngọc Điệp, Công ty ETIC
11. KS Phan Trường Định, ĐàI Truyền hình Việt Nam
12. GS Đàm Trung Đồn, Đại học Quốc gia Hà nội
13. KS Nguyễn Minh Đức, Báo Điện tử của Hội
14. PGS TS Phạm Ngọc Giai,Tổng cục Hậu Cần bộ Công an
15. TS Nguyễn Thế Hiển, Tổng cục Kỹ thuật bộ Công an
16. PGS TS Bùi Huy Hoàng, Viện Khoa học quân sự, bộ Quốc phòng
17. KS Nguyễn Hà Hoạt, Tổng Công ty Điện tử Tin học
18. KS Hoàng Đăng Hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư
19. PGS TS Phan Hữu Huân, trường đại học Phương Đông
20. PGS TS Võ Kim, trường Đại học Kỹ thuật Quân đội
21. KS Lý Kiệt, VNPT
22. TS Trần Đức Lai, Bộ Bưu chính – Viễn thông
23. KS Phạm Giang Linh, Ban Thư ký Hội
24. KS Thái Thanh Long, Chi hội Viettronics Đống đa
25. TS Lưưu Văn Lượng, Cục tần số TCBĐ
26. GS TS Nguyễn Đức Luyện, Đại học Kỹ Thuật Quân đội
27. TS Nguyễn Trọng Mai, Ban đối ngoại Hội
28. TS Ninh Văn Miễn, Công ty HANEL
29. TS Phạm Đắc Nghiêm, Công ty KASATI
30. GS Nguyễn Văn Ngọ, Đại học Quốc gia Hànội
31. GS TSKH Nguyễn Đình Ngọc, Đại học Thăng Long
32. TS Quách Tuấn Ngọc, Bộ Giáo dục Đào tạo
33. TS Phan Văn Nho,Đài Tiếng nói Việt Nam
34. Ks Nguyễn Khoa Diệu Oanh, Chương trình KC-01
35. TS Vũ Duy Phú, Bộ Công Nghiệp
36. TS Nguyễn Văn Phượng,Công ty Thông tin hàng hải
37. KS Vũ Huy Quang, Thông Tấn xã Việt Nam
38. GS TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh, Viện ĐT- TH- TĐH, Bộ Công nghiệp
39. TS Hoàng Sước, Chi hôi Chuyên gia Điện tử lâu năm
40. KS Hoàng Đình Sửu, VNPT
41. GS TSKH Đỗ Trung Tá, Bộ Bưu chính – Viễn thông
42. TS Thái Minh Tần, Công ty Viettronics Đống đa
43. TS Lê Mỹ Tú, Viện Mật mã Ban Cơ yếu Trung ương
44. TS Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm máy tính Bộ KH-CN-MT
45. PGS TS Nguyễn Cảnh Tuấn, Học viện Bưu chính – Viễn thông
46. TS Đặng Văn Thân, Tổng cục Bưu Điện
47. KS Hoàng Lai Thập, Công ty ELICO
48. TS Ngô Thái Trị,Đài Truyền hình Việt Nam
49. TS Nguyễn Quốc Trung, trường Đại học Bách khoa Hànội
50. KS Đoàn Việt Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam
51. TS Mai Liêm Trực, Bộ Bưu chính – Viễn thông
52. GSTS Trần Thúc Vân, Viện khoa học Kỹ thuật Bộ Quốc phòng
53. PGS TS Nguyễn Hồng Vũ, Cục tác chiến Điện tử Bộ Quốc phòng
54. PGS Nguyễn Hữu Xí, Đại học Quốc gia Hà nội

 

Chủ tịch : TS Mai Liêm Trực

PCT/TTK : GS Nguyễn Văn Ngọ

PCT : TS Trịnh Đông A

PCT : GS TSKH Phan Anh

PCT : GS TSKH Nguyễn Đình Ngọc

PCT : TS Phạm Đắc Nghiêm

PCT:  GS TSKH Đỗ Trung Tá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.