Gặp gỡ ICT đầu xuân 2021: Chuyển đổi số Quốc gia khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Phát biểu chào mừng sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

REV bảo trợ cho Hội nghị Quốc tế ICISN 2021

Ngày 19/3, Hội nghị quốc tế về Mạng và Hệ thống thông minh (The International Conference on Intelligent System and Networks – ICISN 2021)

Đọc thêm

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Sáng 13/11 tại Hà Nội, Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) long trọng tổ chức

Đọc thêm