Hội nghị Ban thường vụ lần 2 năm 2017

Ngày 29/08/2017, Ban thường vụ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VI đã họp hội nghị lần thứ 2 năm 2017 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội PGS. TS Nguyễn Ngọc Bình, với sự có mặt của 09 thành viên gồm  Nguyễn Ngọc Bình CT , Nguyễn Hồng Vũ TTK , Trương Vũ Bằng Giang PCT, Đoàn Quang Hoan PCT, Hoàng Hồng Đức CVP, Ngô Thái Trị UV, Nguyễn Linh Trung UV, Nguyễn Xuân Lộc UV, Trần Xuân Tú ( thành viên mời dự)

Các thành viên xin phép vắng mặt gồm Nguyễn Văn Ngọ, Phan Anh, Nguyễn Minh Đức, Bạch Nhật Hồng, Trần Xuân Nam, Trần Minh Tuấn (thành viên mời dự) . Những thành viên khác vì lý do cá nhân nên không đến dự .

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bình khai mạc Hội nghị, nêu các nội dung cần thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị, đó là:

1- Tình hình chung về hoạt động của Hội từ đầu năm đến nay theo kết luận Nghị quyết ngày 11/3/2014;

2- Công tác chuẩn bị hai hội nghị ATC và REV năm 20117

4- Công tác tổ chức (tạp chí)

5- Đề cử cá nhân tiêu biểu của Hội (đợt 2) do LHH vinh danh

6- Dự kiến tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ VII sớm kết hợp tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội.

7- Công tác khen thưởng tập thể, cá nhân nhân dịp 30 năm thành lập Hội.

Dưới đây là Nghị quyết của Hội nghị

Mời Quý vị xem chi tiết tại đây: NghiQuyet BTV(29-08-2017)BanHanh10-10-2017.pfd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.