Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ tháng 3 năm 2017

Chủ tịch đã chủ trì thảo luận và xem xét một số vấn đề về tổ chức, công tác hội viên, công tác văn phòng, công tác thông tin – website, công tác hội nghị hội thảo, công tác tạp chí, công tác câu lạc bộ và một số vấn đề khác. 

Ngày 11 tháng 3 năm 2017, tại phòng họp Cục Tần số vô tuyến điện, Ban thường vụ Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và thông qua phương hướng năm 2017. Hội nghị được khai mạc lúc 09:15 với sự tham dự của 12 ủy viên. 

Một số ủy viên vắng vì lý do công tác. Phóng viên Tạp chí Điện tử có tham dự để đưa tin. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, báo cáo tài chính 2016, kiện toàn một số công tác nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động sao cho thiết thực, hiệu quả hơn. Hội nghị cũng đã nghe từng Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Chánh văn phòng, Tổng biên tập Tạp chí Điện tử nêu vắn tắt công tác những công việc đã làm, những kiến nghị với Ban thường vụ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Tiếp đến, Hội nghị nghe ý kiến của các thành viên lão thành và từng đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch đã chủ trì thảo luận và xem xét một số vấn đề về tổ chức, công tác hội viên, công tác văn phòng, công tác thông tin – website, công tác hội nghị hội thảo, công tác tạp chí, công tác câu lạc bộ và một số vấn đề khác. 

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị những nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây: [REV-NghiQuyetBTV(3_2017)BanHanh31-3-2017.pdf]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.