Thông báo của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam về quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Thực hiện Nghị quyết của hội nghị Ban chấp hành ngày 2/2/2013 về việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 6 của Hội tổ chức vào Quý 1 năm 2014,
Ngày 8/3/2014 Đoàn chủ tịch đã có phiên họp mở rộng để nghe ban trù bị báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội 6.
Trong file đính kèm là báo cáo công tác của BCH nhiệm kỳ V

Tài liệu đính kèm: Tải về

     Kính gửi     Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch các Hội thành

                         viên, các Chi hội trực thuộc và các Tổ chức trực thuộc Hội

 

Thực hiện Nghị quyết của hội nghị Ban chấp hành ngày 2/2/2013 về việc chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 6 của Hội tổ chức vào Quý 1 năm 2014,

Ngày 8/3/2014 Đoàn chủ tịch đã có phiên họp mở rộng để nghe ban trù bị báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội 6.

Tham dự phiên họp có 17/21 ủy viên ĐCT (vắng 4 có lý do) và một số đại diện các chi hội và tổ chức được mời (gồm chi hội ĐH Bách khoa,  chi hội ĐH Công nghệ, chi hội ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, chi hội Viettroníc Đống Đa và 01 tổ chức thành viên – Công ty Biển Bạc)

Sau khi nghe và thảo luận  báo cáo của Tiểu ban nhân sự , Tiểu ban chuẩn bị văn kiện và đối chiếu với những yêu cầu do Bộ Nội vụ nêu ra trong Thông tư số 03/2013/TT-BNV, Hội nghị nhận định là việc chuẩn bị đã dược coi là hoàn thành về cơ bản để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước, xin phép tổ chức Đại hội vào ngày  05 tháng 4 năm 2014.

Chủ tịch Hội xin thông báo để toàn Hội được biết và tham gia chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có :

1.Các Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 5

2.Chủ tịch các hội thành viên, các chi hội trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị , tổ chức trực thuộc.

3. Đại diện hội viên của các chi hội trực thuộc, được chi hội cử đi dự Đại hội theo tỷ lệ  ≈ 10 hội viên cử 1 đại biểu

4.Một số đại biểu không thuộc 1 trong 3 thành phần trên, được Tiểu ban nhân sự đề xuất mời

Đối với các thành phần nêu trong các điểm 1,2,4  Văn phòng Hội sẽ lên danh sách và trực tiếp gửi thư mời.

Đối với các thành phần nêu trong điểm 3, đề nghị các chi hội cử và gửi báo cáo về Văn phòng Hội (số 57 Vũ Thạnh, Hà Nội) trước ngày 31/3/2014 để VP Hội tập hợp, lên danh sách đại biểu chính thức dự Đại hội và gửi thư mời cho kịp thời gian.

Trong báo cáo đề nghị ghi rõ :

– Tên Chi hội

– Số lượng hội viên

– Số đại biểu đề cử đi dự Đại hội kèm theo danh sách

Báo cáo có thể gửi qua email tới địa chỉ ;

rev@rev.org.vn      (Văn phòng hội),

hoanghongduc@vov.org.vn (Chánh VP hội)

Cc:               phananh@rev.org.vn   (Chủ tịch hội),

                   nguyenthehien@bhiu.edu.vn  (Trưởng ban tổ chức hội)

Văn phòng không đảm bảo làm kịp thư mời cho những đại biểu mà Chi hội gửi danh sách đến muộn hơn  ngày 31/3/2014.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 01 ngày, ngày 05- 4- 2014.

Địa điểm dự kiến :          Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt.

                                      TM Ban chấp hành TW Hội Vô tuyến Điện tử VN

                                                                       Chủ tịch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.